W ramach kolekcji planujemy wydać 60 numerów. Zebranie wszystkich zajmie około dwóch lat.